GRONDVERZET “R. DRENTH” v.o.f

We zijn een veelzijdig flexibel bedrijf dat bijna alles kan doen op het gebied van kleinere graaf- en grondwerkzaamheden.

 

 • Beschoeiing 
  Het plaatsen van beschoeiing met vlechtschermen of schotten met eventueel verankering is mogelijk.
 • Slopen
  Wilt u een schuur of huis slopen dit kan. Het prikken door middel van een hydraulische sloophamer van betonvloeren en muren en opruimen in een puincontainer kan ook.
 • Slotenschonen
  We maken sloten schoon met een maaikorf van 3 meter breed met een bereik van 8 meter op een 8 tons rupsgraafmachine, wat minder gronddruk heeft dan waar u loopt. Er is ook een maaikorf van 2,5 meter breed met een bereik van 5 meter op een 3,5 tons rupsgraafmachine. Het riet kan evt. ook opgeladen en afgevoerd worden.

 

 • Tuinwerk
  Voor uw tuin waar je niet met een auto o.i.d. kunt komen is er ook een graafmachine die 70 centimeter breed is, dus die kan door bijna iedere deur. Daarmee kunnen we ook uw tuin spitten, drainage leggen en boomstobbetjes rooien. Het rooien van boomstobben, spitten van uw tuin en egaliseren d.m.v. een dubbele afschotlaser is ook mogelijk.
 • Uitbaggeren 
  Het uitbaggeren of (her)graven van een poel, sloot of vijver is mogelijk.

 

 • Riolering en drainage
  Riolering kunnen we ook aanleggen/vernieuwen of de septic-tank kortsluiten desgewenst met een graafmachine van 70 centimeter breed

 

 • Vacuum
  Voor het leggen van betonplaten, tegels of het plaatsen van trottoirbanden hebben wij een vacuümmachine.
  Dit maakt het plaatsen van zware platen makkelijker en minder arbeidsintensief.
 • Speciale werkzaamheden
  Speciale werkzaamheden zoals het plaatsen van een boom, het uitgraven van een fundering of andere speciale werkzaamheden op het gebied van graaf- en grondwerkzaamheden kunnen in overleg worden uitgevoerd.
 • Mechanische Snoeien
  Voor het kort maken of bijwerken van een lange haag o.i.d. is de oplossing mechanische snoeien een goede uitkomst.